Tag Archives: Kitap Tanıtımı

KİTAP TANITIM: OLUŞ SORUNU: NE YAPMALI / EL YAYINLARI / MAHİR KONUK

“Elinizdeki kitapla, El Yayınları’ndan peş peşe çıkan üç kitaplık(1) seri tamamlanmış oldu. Türkçe dilinde yayınlanan bu kitaplar, Fransız dilinde akademik bir çerçevede gerçekleştirilen bir alan araştırmasının sonucunda kullanılan ve yeniden formüle edilen kavramları, geri dönüşümlü olarak, toplumsal ve siyasal pratiğin “açmaz” gibi görülen sorunlarını çözümleme- de kullanılmasını kolaylaştıracak hale getirme …

Devamı »

KİTAP TANITIM: YAŞAMIN TEMEL EKONOMİSİ: GÜNLÜK YAŞAMIN ALTYAPISI / İMGE KİTAPEVİ YAYINLARI

Yayına hazırlayanlar: Julie Froud-Karen Williams. Paul Mason, Gazeteci, “Kapitalizm Sonrası: Geleceğimize Rehber” kitabının yazarı “Yaşamın Temel Ekonomisi, günlük yaşamın sosyal altyapısı olan temel hizmetlerin toplu olarak sağlanması ihtiyacını ana hatlarıyla belirtiyor. Tezleri ve stratejileri ile ilerici ekonomi politikalarının yenilenmesiyle ilgili Avrupa çapındaki tartışmalara hayati bir katkı sağlıyor.” Aditya Chakrabortty, The …

Devamı »

KIVILCIMLI’NIN KALEMİNDEN HEGEL’İ ÖĞRENMEK

Hamza Tığlay / 12.10.2021 Doktor Hikmet Kıvılcımlı’nın Hegel yazılarını çevirmek ve basılabilir hale getirmek için harcadığımız yıllardan sonra, uzun süre bir anlamda “iç içe” olduğumuz bu eser hakkında görüş ve değerlendirme yapmak bir görev haline gelmiş bulunuyor. Kıvılcımlı’nın bu eserini bu sefer “çevirmen” şapkasıyla değil, bir “yorumcu” yaklaşımıyla ele alacağız. …

Devamı »

KİTAP TANITIM : ÇÖKÜŞ VE SOL ÇIKIŞ / KORKUT BORATAV

KİTAP TANITIM: Çöküş ve Sol Çıkış-Korkut Boratav Sol Kültür Yayınları. “Kapitalizmin Sonu mu?” İktisadi alanda “Hocaların Hocası” olarak anılan değerli akademisyen Prof.Dr. Korkut Boratav’ın çeşitli yayınlarda yer almış güncel röportajlarının yer aldığı kitap, özellikle Dünya ve Türkiye kapitalizminin 2000’lerden başlayarak son 20 yılına ışık tutan iktisadi analizlerini içeriyor. Bunu yaparken …

Devamı »

KİTAP TANITIM: ’68’İN İŞÇİLERİ / ZAFER AYDIN

İşçilerin Haziranı 15-16 Haziran 1970 kitabına bir kardeş geldi! 15-16 Haziran için görüşme yaptığım işçilerden bir kısmının yaşam öyküsü üzerinden Türkiye 68’inin ihmal edilmiş aktörleri, işçileri anlatmaya çalıştığım kitap, Ayrıntı Yayınları’ndan çıktı. Etki ve sonuçlarıyla bir dönemi ve kuşağı ifade eden 1968, dünyadaki örneklerinden farklı olarak Türkiye’de öğrenci gençlik, öğrenci …

Devamı »

KİTAP TANITIMI: FEMİNİST OKUMALAR: CUMHURİYET’TEN GÜNÜMÜZE EDEBİYATIMIZDA CİNSELLİK VE EROTİZM

Yazar Onur Bütün’ün Notabene yayınları arasından çıkan yeni kitabının tanıtım yazısıdır. Metinler dünyaya bakışın resmi ya da fotoğrafıysa, yazar gözünü dünyaya batırıp yazansa, okuma edimi eleştirel bakışı yanına almak zorunda. “Feminist okuma” eleştirinin kadından yana bakışını temsil eden, metinden yola çıksa da dünyayı yorumlayan, okuduğu dünyayı tersyüz ederek yeniden yazan …

Devamı »

KİTAP TANITIMI: ÇIKIŞ HATTI NASIL YAPMALI ? / MAHİR KONUK

Yazarımız Mahir Konuk’un El Yayınları arasından yayınlanan kitabı: Çıkış Hattı Nasıl Yapmalı ? adlı çalışmasının tanıtım yazısı. Bu çalışma, son yıllarda yerküre üzerinde patlak veren ve giderek yay-gınlık kazanan kitlesel eylemler ışığında bir yaklaşımı/çıkış hattını savunmaktadır. Egemen sistemi sarsan ve kitlesel meydan okumalara dönüşen bu eylemlilikleri analiz eder, politik ve …

Devamı »

KİTAP TANITIM: DENGE VE DEVRİM / BİREYSELLİĞİN İNFİLAKI -MAHİR KONUK

Yazarımız Mahir Konuk’un El Yayınları etiketiyle çıkan Denge ve Devrim kitabının tanıtım yazısı. Deniz bitti, gidilecek yol, söylenecek söz kalmadı. Günümüzde, kapitalizmin toplumsallaşma süreçlerine el verir hiçbir yanı kalmamıştır. O sadece ayrıştırıcı ve yok edici aşırı bireyselleşme süreci üzerinden, topyekûn imha eylemi üzerinden var olabilmektedir. Kapitalizmin toplumsal dışsallığı savaş alanlarıdır: …

Devamı »

KİTAP TANITIM: LENİN VE HEGEMONYA MANTIĞI: SINIF MÜCADELESİNDE SİYASAL PRATİK VE TEORİ

Alan Shandro’nun eseri Köstebek Kolektiften Özgür Öztürk Türkçe’ye çevirdi. Kitabın önsözünü yayınlıyoruz. Sınıf mücadelesinin dönüştürücü dinamiği ve devrimci siyasi failliğin mantığı üzerine düşünürken Lenin’i referans noktası olarak almaya başladığım sıralarda, Batı akademik literatüründeki Lenin imgesi, onun Ne Yapmalı?’sında yer alan, Sosyal–Demokrat bilincin kendiliğinden işçi sınıfı hareketine [dışarıdan] aktarılması gerekeceği tezi etrafında …

Devamı »