KİTAP TANITIMI: ÇIKIŞ HATTI NASIL YAPMALI ? / MAHİR KONUK

Yazarımız Mahir Konuk’un El Yayınları arasından yayınlanan kitabı: Çıkış Hattı Nasıl Yapmalı ? adlı çalışmasının tanıtım yazısı.

Bu çalışma, son yıllarda yerküre üzerinde patlak veren ve giderek yay-gınlık kazanan kitlesel eylemler ışığında bir yaklaşımı/çıkış hattını savunmaktadır. Egemen sistemi sarsan ve kitlesel meydan okumalara dönüşen bu eylemlilikleri analiz eder, politik ve toplumsal nedenlerini sorgular, devrimci sonuçlarını tartışır. Tartışmakla kalmaz; kapitalist-emperyalist sistemden kurtulmanın ilhamını, umudunu, ufkunu diri ve açık tutmaya davet eder. İnsandan ve insan toplumundan zamanı, doğayı ve tarihi alarak insanlığı topyekün yok oluşun eşiğine getirmiş olan yerleşik düzenden kökten bir kopuşun olanak dahilinde olduğunun teorik çabasına girişir, çözüm yollarına odaklanır. Kapitalist emperyalist sistemin “kurgusal gerçekliğinin” yönlendirdiği siyasi ve toplumsal iradeye karşı durarak yönümüzü gerçek hayata, canlıları ve hareketi içeren maddi gerçekliğe çevirerek sistemin defedilebilir olduğunu deşifre eder. Dünya halklarının her gün canice saldırılara uğradığı, doğa ve çevrenin kirletilerek mahvedildiği, açlık, işsizlik, hastalık kaygılarıyla insanlığı çöküşün eşiğine kadar getirdiği bu düzenden tümüyle kurtulmanın aciliyetini gündemleştirmeyi salık verir.

Bu kitap önünde sonunda şunu der: Sorunlarımızın kaynağı kapitalist sisteme dair, yani ölümcül olan her şeyi hedefine koyan bir sınıf mücadelesi, insanlığın doruğu olan komünist toplumu gündemine almadan başarıya asla ulaşamayacaktır

Kitabı internet üzerinden sipariş etmek için

Diğer Yazılar

27 MAYIS’TAN SONRA TÜRKİYE’DE SOSYALİST HAREKET.

Editörden Behice Boran’ın bu makalesini, Türkiye ve Sosyalizm Sorunları (Yordam Kitap) kitabından alıntıladık. Makale, sosyalist …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir