EKİM DEVRİMİ

Ekim Devrimi ile ilgili yazı ve makalelerin toplandığı alan.

EKİM DEVRİMİ POSTERLERİ

  Editörden Ekim devrimi, kültürel alandaki etkilerini en çok devrim için tasarlanan posterlerde gösterdi. Ekim devrimi sonrası iç savaş döneminde yükselen siyasi-ekonomik taleplerin dile getirildiği poster ve afişler, aynı zamanda halkın kültürel taleplerini de yansıtıyordu. Yeni bir toplumu ve medeniyeti haber veren Ekim devriminin geçirdiği evreleri afişler üzerinden okumak mümkün. …

Devamı »

LENİN: BAŞ MİMAR

Editörden İngiliz tarihçi Edward Hallet Carr’ın “Devrim Okumaları” adlı derleme çalışmasından alıntıladığımız bu yazısı, İngiliz tarih okulunun önemli temsilcisinin, Lenin’in Ekim devrimindeki önderlik yaklaşımını yakından analiz eden bir yazı. Yazısında Carr, Lenin’in devrimin karşı karşıya kaldığı çeşitli sorunlar karşısında aldığı siyasi pozisyonların ayrıntılı açılımlarını; nedensellik bağlamına oturtarak tartışıyor. Bu nedenle …

Devamı »

EKİM DEVRİMİNDE KADIN: ÖZGÜR, YURTTAŞ, YOLDAŞ

Gamze Yücesan Özdemir.. Gamze Yücesan Özdemir’in (100. Yılında Ekim Devrimi / Yordam Kitap) bu kapsamlı makalesi, Ekim devrimi sonrası kadınların kazandığı siyasal ve sosyal haklar üzerinde yazılmış en kapsamlı makalelerden biri. Kaynakçalarıyla da zengin bir okuma imkanı veren bu makaleyi ilginize sunuyoruz. “Biz işçi kadınlar, Ekim Devriminden sonra ancak güneşi …

Devamı »

EKİM DEVRİMİ’NİN DÖRDÜNCÜ YILDÖNÜMÜ

Vladimir İlyiç Lenin * Lenin’in 14 Ekim 1921’de yaptığı bu konuşmanın metni daha sonra 18 Ekim tarihinde Pravda gazetesinde yayınlanmıştır. Buradaki çeviri, Lenin’in Toplu Yapıtlarının İngilizce versiyonun- dan Işıl Demirakın tarafından yapılmıştır.(V.I.Lenin, Collected Works, c. 33, s. 51-59, Progress Publishers, Moskova, 1976.) 25 Ekim’in (7 Kasım) dördüncü yıldönümü yaklaşıyor. Bu …

Devamı »

SSCB’DE SAĞLIK SİSTEMİ

Editörden Ekim Devrimi sonrası kurulan sağlık sistemi İç Savaş yıllarının ağır tıbbi sorunlarını aştı ve halk sağlığını baz alan koruyucu hekimlikle bütünleşerek Sovyet sağlık sisteminin ana esprisini oluşturdu. Bu esprinin özünde, halkın sağlığını korumak için olası risklerin bertaraf edilmesi vardı. Sağlığa ayrılan payın düşürülmesi, buna mukabil genel halk sağlığı istatistiklerinde …

Devamı »

ANADOLU VE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNDE EKİM DEVRİMİ RÜZGARLARI

Emel Akal’ın bu makalesi, 100. Yılında Ekim Devrimi / Yordam Kitap kitabında yayınlandı. Akal, çalışmasında Ekim Devrimi’nin yarattığı devrimci dalganın, Türkiye’de emperyalist işgale karşı direnişi örgütlemeye çalışan ulusal kurtuluşçu-kemalist güçlere etkilerini tartışıyor. Türkiye’de geniş bir sempati ve destek kazanan Büyük Ekim Sosyalist Devrimi’nin siyasal etkilerini resmi belgelere, söylemlere, yazılı kaynaklara …

Devamı »

7 KASIM 1917: BÜYÜK SOSYALİST EKİM DEVRİMİ: AYAKLARIN BAŞ OLDUĞU GÜN

Sinan Dervişoğlu’nun bu makalesi, daha önce fabrika internet sitesi www.fabrikadergisi.org‘da yayınlandı. Sinan Dervişoğlu İnsanlığın tarihi boyunca ezilen ve sömürülen halk kitleleri, eşit, adil ve insanca bir yaşam için mücadele verdiler ve ayaklandılar. Trakya’lı hemşerimiz Spartaküs’ten Şeyh Bedrettin’e, Ortaçağ köylü isyanlarından Fransız Devrimi’ne kadar yoksullar ve emekçiler, kaderlerini değiştirmek ve mutlu …

Devamı »