Kitap/Makale

ADALET’İN ACISINI DİNDİRMEK İÇİN DİRİLİR DİYE YENİSİ, ESKİYİ ÖLMEYE YATIRAN MÜNEVVERİN ÇARESİZLİĞİ / Murat Utkucu

-Hayatı bir başyapıt gibi yaşayan Güzelim Adalet Ağaoğlu’na saygıyla- “Her şey için çok erken. Sonuç geç kalmak!”(1) Hayır! ben geç kalmadım. Adalet’in haberi “ajanslara düştüğünde”, çok sayıda yazının sosyal medya ve matbuatta yerini alacağını biliyordum. Seviliyordu. Artık gençlerin çoğu Türkiye Tarihi içirilmiş o muhteşem romanlarını bilmiyor olsa da orta yaş …

Devamı »

15-16 Haziran Bir Direniş Destanı

İsmail Tekin Tam 49 yıl önce ülkemiz işçi sınıfı mücadele tarihinde görülmemiş bir eylem/ direniş yaptı. Sınıfdaşlarından deneyim ve tecrübe gibi bir miras almadan. Adalet Partisi hükümeti 1967 de kurulan, özel sektör sanayi fabrikalarında örgütlenen , gelişen ve güçlenen DİSK ‘ in önünü kesmeyi amaç edinmişti. 274–275 sayılı Sendikalar Yasası …

Devamı »

Kitap Tanıtım: Değişim Halindeki Mısır: Bitmemiş Bir Devrime Dair Denemeler

Mısır, yıllardır devrimci durum içinde. Kimileri onyıllardır diyor, başkaları bin yıl iddiasında. Ben hepsine inanıyorum. Horus ile Set arasında cereyan eden efsanevi savaştan ve Ahenaton’un MÖ 13. yüzyılda teoloji, sanat ve devlet idaresinde yaptığı reformlardan 1919 devrimi ve 1952 askeri darbesine kadar ülkenin istikrara sahip olduğundan bahsedilip durulması çok abartılıdır. …

Devamı »

Kitap Tanıtımı: Feminist Okumalar: Cumhuriyet’ten Günümüze Edebiyatta Cinsellik ve Erotizm

Yazar Onur Bütün’ün Notabene yayınları arasından çıkan yeni kitabının tanıtım yazısıdır. Metinler dünyaya bakışın resmi ya da fotoğrafıysa, yazar gözünü dünyaya batırıp yazansa, okuma edimi eleştirel bakışı yanına almak zorunda. “Feminist okuma” eleştirinin kadından yana bakışını temsil eden, metinden yola çıksa da dünyayı yorumlayan, okuduğu dünyayı tersyüz ederek yeniden yazan …

Devamı »

Kitap tanıtımı: Çıkış Hattı Nasıl Yapmalı ? / Mahir Konuk

Yazarımız Mahir Konuk’un El Yayınları arasından yayınlanan kitabı: Çıkış Hattı Nasıl Yapmalı ? adlı çalışmasının tanıtım yazısı. Bu çalışma, son yıllarda yerküre üzerinde patlak veren ve giderek yay-gınlık kazanan kitlesel eylemler ışığında bir yaklaşımı/çıkış hattını savunmaktadır. Egemen sistemi sarsan ve kitlesel meydan okumalara dönüşen bu eylemlilikleri analiz eder, politik ve …

Devamı »

Kitap Tanıtım: Denge ve Devrim: Bireyselliğin İnfilakı – Mahir Konuk

Yazarımız Mahir Konuk’un El Yayınları etiketiyle çıkan Denge ve Devrim kitabının tanıtım yazısı. Deniz bitti, gidilecek yol, söylenecek söz kalmadı. Günümüzde, kapitalizmin toplumsallaşma süreçlerine el verir hiçbir yanı kalmamıştır. O sadece ayrıştırıcı ve yok edici aşırı bireyselleşme süreci üzerinden, topyekûn imha eylemi üzerinden var olabilmektedir. Kapitalizmin toplumsal dışsallığı savaş alanlarıdır: …

Devamı »

Kitap tanıtım: Taşıran Damlanın Cesareti / Abbas Karakaya

TAŞIRAN DAMLANIN CESARETİ Başlıkla aynı adlı dördüncü şiir kitabım Veli Aydın’ın editörlüğünde, EL Yayınlarından bu hafta çıktı. Üçüncü kitabımda (2016) ‘Belki de son şiirimdir bu/ Yazmam bir daha’ diye yazmıştım. Sözümde dur(a)madım. Taşıran Damlanın Cesareti’ni okuyan pişman olmaz. Okumayan da hayata küsmez. En doğru değerlendirme okunduktan sonra yapılabilir. Olur da …

Devamı »

27 MAYIS, EMPERYALİZM, ORDU VE LİBERAL ANAYASA (Sol, Kürtler, Rumlar)

Osman Tiftikçi 27 Mayıs 1960 darbesi sol içinde kafa karışıklıklarına yol açmış bir konudur. 1960’ların Mihri Belli, Hikmet Kıvılcımlı gibi eski kuşak komünist liderleri, Mahirler, Denizler ve bunların devamcıları, 27 Mayıs konusunda dönemin Kemalistleri tarafından ileri sürülen tezleri savunmuşlardır. İbrahim Kaypakkaya bir istisna idi ve o 27 Mayıs’a devrim değil, …

Devamı »

Çocukla Çocuk Olmak

Ferahi Mengeş ilk öyküsüyle yazıportal’a katkı sundu, devamını bekleriz. Yaşadıkları bekçi evinin kapısında gördüğüm, en büyükleri on iki, on, yedi ve üç buçuk yaşlarında dört kardeşten biri olan Esma’ya en güzel çiçekli elbiselerinizi giyinin, saçlarınıza renkli tokalar, taçlar takın, size kırlarda fotoğraf çekeceğim dedim. Yola çıkmak üzere buluştuğumuzda, kardeşlerden iki …

Devamı »

Kitap tanıtım: Lenin ve Hegemonya Mantığı : Sınıf Mücadelesinde Siyasal Pratik ve Teori

Alan Shandro’nun eseri Köstebek Kolektiften Özgür Öztürk Türkçe’ye çevirdi. Kitabın önsözünü yayınlıyoruz. Sınıf mücadelesinin dönüştürücü dinamiği ve devrimci siyasi failliğin mantığı üzerine düşünürken Lenin’i referans noktası olarak almaya başladığım sıralarda, Batı akademik literatüründeki Lenin imgesi, onun Ne Yapmalı?’sında yer alan, Sosyal–Demokrat bilincin kendiliğinden işçi sınıfı hareketine [dışarıdan] aktarılması gerekeceği tezi etrafında …

Devamı »