Kitap/Makale

KİTAP TANITIM : ÇÖKÜŞ VE SOL ÇIKIŞ / KORKUT BORATAV

KİTAP TANITIM: Çöküş ve Sol Çıkış-Korkut Boratav Sol Kültür Yayınları. “Kapitalizmin Sonu mu?” İktisadi alanda “Hocaların Hocası” olarak anılan değerli akademisyen Prof.Dr. Korkut Boratav’ın çeşitli yayınlarda yer almış güncel röportajlarının yer aldığı kitap, özellikle Dünya ve Türkiye kapitalizminin 2000’lerden başlayarak son 20 yılına ışık tutan iktisadi analizlerini içeriyor. Bunu yaparken …

Devamı »

KİTAP TANITIM: ’68’İN İŞÇİLERİ / ZAFER AYDIN

İşçilerin Haziranı 15-16 Haziran 1970 kitabına bir kardeş geldi! 15-16 Haziran için görüşme yaptığım işçilerden bir kısmının yaşam öyküsü üzerinden Türkiye 68’inin ihmal edilmiş aktörleri, işçileri anlatmaya çalıştığım kitap, Ayrıntı Yayınları’ndan çıktı. Etki ve sonuçlarıyla bir dönemi ve kuşağı ifade eden 1968, dünyadaki örneklerinden farklı olarak Türkiye’de öğrenci gençlik, öğrenci …

Devamı »

İÇİMDEKİ AĞAÇ / FERAHİ MENGEŞ

Ferahi Mengeş / 30.08.2021 Yağmur süzülürken gövdesinden ya da güneş ya da ayaz, içindeki hayat yavaş yavaş büzülüp kendi içine çekilir. Ölmez ağaç. Bekler.[1] Hemen her gün ziyaret ettiğim asırlık çınarın gövdesindeki zamanın izlerini hayranlıkla izleyip kendimce onun gizemini çözmeye çalışırken, bir sabah taze sürülmüş tarlada, garip formlu bir kaya …

Devamı »

HAYVANLARI KORUMA KANUNU: (PEKİ KİMDEN?) TOPLATMA, SÜRGÜN, KATLİAM

Hande Sonsöz /03.08.2021 Hayvan Hakları savunucularının mücadele verdiği Hayvan Hakları Yasası meclisten geçti ancak yasa hazırlanırken kafalarda kalan soru işaretleri yasanın meclisten geçmesiyle doğrulanmış oldu. Hayvan hakları savunucuları ve yasayı yapanlar bir kere daha karşı karşıya geldi. İtirazlar yerli yerindeydi. Yasa yapıcılar ise başta insanların yaşam alanlarını gözeterek yasa yaptıklarını …

Devamı »

ADALET’İN ACISINI DİNDİRMEK İÇİN DİRİLİR DİYE YENİSİ, ESKİYİ ÖLMEYE YATIRAN MÜNEVVERİN ÇARESİZLİĞİ / Murat Utkucu

-Hayatı bir başyapıt gibi yaşayan Güzelim Adalet Ağaoğlu’na saygıyla- “Her şey için çok erken. Sonuç geç kalmak!”(1) Hayır! ben geç kalmadım. Adalet’in haberi “ajanslara düştüğünde”, çok sayıda yazının sosyal medya ve matbuatta yerini alacağını biliyordum. Seviliyordu. Artık gençlerin çoğu Türkiye Tarihi içirilmiş o muhteşem romanlarını bilmiyor olsa da orta yaş …

Devamı »

15-16 HAZİRAN BİR DİRENİŞ DESTANI

İsmail Tekin Tam 49 yıl önce ülkemiz işçi sınıfı mücadele tarihinde görülmemiş bir eylem/ direniş yaptı. Sınıfdaşlarından deneyim ve tecrübe gibi bir miras almadan. Adalet Partisi hükümeti 1967 de kurulan, özel sektör sanayi fabrikalarında örgütlenen , gelişen ve güçlenen DİSK ‘ in önünü kesmeyi amaç edinmişti. 274–275 sayılı Sendikalar Yasası …

Devamı »

KİTAP TANITIM: DEĞİŞİM HALİNDEKİ MISIR BİTMEMİŞ BİR DEVRİME DAİR DENEMELER.

Mısır, yıllardır devrimci durum içinde. Kimileri onyıllardır diyor, başkaları bin yıl iddiasında. Ben hepsine inanıyorum. Horus ile Set arasında cereyan eden efsanevi savaştan ve Ahenaton’un MÖ 13. yüzyılda teoloji, sanat ve devlet idaresinde yaptığı reformlardan 1919 devrimi ve 1952 askeri darbesine kadar ülkenin istikrara sahip olduğundan bahsedilip durulması çok abartılıdır. …

Devamı »

KİTAP TANITIMI: FEMİNİST OKUMALAR: CUMHURİYET’TEN GÜNÜMÜZE EDEBİYATIMIZDA CİNSELLİK VE EROTİZM

Yazar Onur Bütün’ün Notabene yayınları arasından çıkan yeni kitabının tanıtım yazısıdır. Metinler dünyaya bakışın resmi ya da fotoğrafıysa, yazar gözünü dünyaya batırıp yazansa, okuma edimi eleştirel bakışı yanına almak zorunda. “Feminist okuma” eleştirinin kadından yana bakışını temsil eden, metinden yola çıksa da dünyayı yorumlayan, okuduğu dünyayı tersyüz ederek yeniden yazan …

Devamı »

KİTAP TANITIMI: ÇIKIŞ HATTI NASIL YAPMALI ? / MAHİR KONUK

Yazarımız Mahir Konuk’un El Yayınları arasından yayınlanan kitabı: Çıkış Hattı Nasıl Yapmalı ? adlı çalışmasının tanıtım yazısı. Bu çalışma, son yıllarda yerküre üzerinde patlak veren ve giderek yay-gınlık kazanan kitlesel eylemler ışığında bir yaklaşımı/çıkış hattını savunmaktadır. Egemen sistemi sarsan ve kitlesel meydan okumalara dönüşen bu eylemlilikleri analiz eder, politik ve …

Devamı »

KİTAP TANITIM: DENGE VE DEVRİM / BİREYSELLİĞİN İNFİLAKI -MAHİR KONUK

Yazarımız Mahir Konuk’un El Yayınları etiketiyle çıkan Denge ve Devrim kitabının tanıtım yazısı. Deniz bitti, gidilecek yol, söylenecek söz kalmadı. Günümüzde, kapitalizmin toplumsallaşma süreçlerine el verir hiçbir yanı kalmamıştır. O sadece ayrıştırıcı ve yok edici aşırı bireyselleşme süreci üzerinden, topyekûn imha eylemi üzerinden var olabilmektedir. Kapitalizmin toplumsal dışsallığı savaş alanlarıdır: …

Devamı »