Dosyalar

TÜRKİYE’NİN SEÇİMİ / SINIRSIZ TV

Sınırsız TV’de Musa Özuğurlu’nun konukları arasında yazarımız Salih Zeki Tombak’ın seçim sonuçları üzerine siyasi değerlendirmelerin yer aldığı Türkiye’nin Seçimi adlı Youtube yayını. Zeki Tombak’ın değerlendirmeleri ,1 saat 6. dakikada ve 1 saat 12. dakikada ve 1 saat 14 ve 1 saat 25, 1 saat 35 ve 1 saat 47. dakikada …

Devamı »

EKİM DEVRİMİNDE KADIN: ÖZGÜR, YURTTAŞ, YOLDAŞ

Gamze Yücesan Özdemir.. Gamze Yücesan Özdemir’in (100. Yılında Ekim Devrimi / Yordam Kitap) bu kapsamlı makalesi, Ekim devrimi sonrası kadınların kazandığı siyasal ve sosyal haklar üzerinde yazılmış en kapsamlı makalelerden biri. Kaynakçalarıyla da zengin bir okuma imkanı veren bu makaleyi ilginize sunuyoruz. “Biz işçi kadınlar, Ekim Devriminden sonra ancak güneşi …

Devamı »

HAFIZA-İ BEŞER: 1 MAYIS 1977: BİR SINIF KATLİAMININ ANATOMİSİ

Ümit ÖZDEMİR / 01.05.2023 1 Mayıs 1976’da başarıyla gerçekleştirilen Taksim 1 Mayıs mitingi, o güne kadar resmi ideoloji söyleminde “Bahar bayramı” olarak kutlanan 1 Mayıs’a nihayet sınıfsal bir anlam, emekçi sınıfların müttefiklerine güç ve moral verdi. İşçiler ilk defa kendi tulumlarıyla, kıyafetleriyle ait oldukları iş kollarını sembolize eden ve üretim …

Devamı »

EKİM DEVRİMİ’NİN DÖRDÜNCÜ YILDÖNÜMÜ

Vladimir İlyiç Lenin * Lenin’in 14 Ekim 1921’de yaptığı bu konuşmanın metni daha sonra 18 Ekim tarihinde Pravda gazetesinde yayınlanmıştır. Buradaki çeviri, Lenin’in Toplu Yapıtlarının İngilizce versiyonun- dan Işıl Demirakın tarafından yapılmıştır.(V.I.Lenin, Collected Works, c. 33, s. 51-59, Progress Publishers, Moskova, 1976.) 25 Ekim’in (7 Kasım) dördüncü yıldönümü yaklaşıyor. Bu …

Devamı »

SSCB’DE SAĞLIK SİSTEMİ

Editörden Ekim Devrimi sonrası kurulan sağlık sistemi İç Savaş yıllarının ağır tıbbi sorunlarını aştı ve halk sağlığını baz alan koruyucu hekimlikle bütünleşerek Sovyet sağlık sisteminin ana esprisini oluşturdu. Bu esprinin özünde, halkın sağlığını korumak için olası risklerin bertaraf edilmesi vardı. Sağlığa ayrılan payın düşürülmesi, buna mukabil genel halk sağlığı istatistiklerinde …

Devamı »

HAFIZA-İ BEŞER / 14 MAYIS 1950 SEÇİMLERİ: BİR HAZİN HÜRRİYET.

Ümit ÖZDEMİR / 11.04.2023 1946 sonrası özellikle 1950’lerin başından itibaren Türkiye ekonomisinde birbirini bütünleyen iki temel politikadan söz etmek mümkündür. Birincisi, giderek etki alanı genişleyen ekonominin içinde payı büyüyen özel sektör ve liberalizm politikasıdır. İkinci temel politika ise kamu yatırımlarını özellike ulaştırma ve haberleşme ile enerji alanlarında yoğunluk kazanması ulaştırmanın …

Devamı »

ANADOLU VE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNDE EKİM DEVRİMİ RÜZGARLARI

Emel Akal’ın bu makalesi, 100. Yılında Ekim Devrimi / Yordam Kitap kitabında yayınlandı. Akal, çalışmasında Ekim Devrimi’nin yarattığı devrimci dalganın, Türkiye’de emperyalist işgale karşı direnişi örgütlemeye çalışan ulusal kurtuluşçu-kemalist güçlere etkilerini tartışıyor. Türkiye’de geniş bir sempati ve destek kazanan Büyük Ekim Sosyalist Devrimi’nin siyasal etkilerini resmi belgelere, söylemlere, yazılı kaynaklara …

Devamı »

7 KASIM 1917: BÜYÜK SOSYALİST EKİM DEVRİMİ: AYAKLARIN BAŞ OLDUĞU GÜN

Sinan Dervişoğlu’nun bu makalesi, daha önce fabrika internet sitesi www.fabrikadergisi.org‘da yayınlandı. Sinan Dervişoğlu İnsanlığın tarihi boyunca ezilen ve sömürülen halk kitleleri, eşit, adil ve insanca bir yaşam için mücadele verdiler ve ayaklandılar. Trakya’lı hemşerimiz Spartaküs’ten Şeyh Bedrettin’e, Ortaçağ köylü isyanlarından Fransız Devrimi’ne kadar yoksullar ve emekçiler, kaderlerini değiştirmek ve mutlu …

Devamı »

KARANLIKLARDAN, AYDINLIĞA: BİR FELAKETİN NEDENLERİ VE SONUÇLARI ÜZERİNE.

Mahir Konuk / 18.03.2023 Bir deprem ile belki de şimdiye kadar hiç görülmedik bir şekilde koca bir dağ gibi derinliklerden gelerek kendisini görünür kılan bir “felaket” olayının tanımını öncelikle doğru ve üzerinde anlaşabileceğimiz (veya ayrılabileceğimiz) şekilde açıklıkla yapmamız için şu soruyu sormamız gerekiyor: Birkaç saniye süren bir doğal afetten haftalar …

Devamı »

İNŞAAT KAPİTALİZMİ

Mert Yıldırım / 02.03.2023 Mevcut iktidar bugüne değin iki alanda retorik üretiyordu. Birincisi, “gelişmişlik düzeyi” olarak gösterilen duble yolların, köprülerin, hava alanlarının, kentlerin ortalarında yükselen plazaların inşatlarıdır. İkincisi ise devletin tarihsel arka planında olan ezan ve bayrak üzerinden üretilen ideolojik ve kültürel hegemonyadır. 6 Şubat 2023 tarihinde Maraş merkezli yaşanan …

Devamı »