Tag Archives: Sosyalizm

KİTAP TANITIM: ’68’İN İŞÇİLERİ / ZAFER AYDIN

İşçilerin Haziranı 15-16 Haziran 1970 kitabına bir kardeş geldi! 15-16 Haziran için görüşme yaptığım işçilerden bir kısmının yaşam öyküsü üzerinden Türkiye 68’inin ihmal edilmiş aktörleri, işçileri anlatmaya çalıştığım kitap, Ayrıntı Yayınları’ndan çıktı. Etki ve sonuçlarıyla bir dönemi ve kuşağı ifade eden 1968, dünyadaki örneklerinden farklı olarak Türkiye’de öğrenci gençlik, öğrenci …

Devamı »

SOSYALİST TOPLUM VE HUKUK

Sinan Dervişoğlu BİRİNCİ BÖLÜM: KLASİK MARKSİST METİNLER VE PAŞUKANİS Önceki yazılarımızda sosyalist toplumda hukukun yeri ve mahiyeti konusundaki belirsizliklerin, boşlukların nasıl geçmiş dönemde oluşan trajedilerle at başı gittiğine değinmiş, öte yandan da kapsamı belirsiz ve kaygan bir “parti önderliği”nin ötesinde, sosyalist toplumda net ve tanımlı kuralların zorunluluğundan bahsetmiştik. Bu çerçevede …

Devamı »

20.YÜZYIL SOSYALİST İKTİDAR YAPILANMALARININ ELEŞTİREL ANALİZİ

Sinan Dervişoğlu İKİNCİ BÖLÜM: KİTLE ÖRGÜTLERİ, PARTİLİLİK, YENİ İNSAN KİTLE ÖRGÜTLERİ: İLETİŞİM KAYIŞI MI? SOSYALİZMİN SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ Mİ? Beşinci önerme: Toplumdaki kitle örgütleri, yani sendikalar, meslek kuruluşları, gençlik ve kadın örgütleri ..vs Parti’nin iletişim kayışlarıdır. Bunlar partinin ürettiği politikaları güçlü bir biçimde kitlelere iletmenin en etkin araçlarıdır. Stalin “Leninizmin …

Devamı »

20.YÜZYIL SOSYALİST İKTİDAR YAPILANMALARININ ELEŞTİREL ANALİZİ

Sinan Dervişoğlu BİRİNCİ BÖLÜM: GİRİŞ: Önceki yazımızda sosyalist bir ülkede Parti-Devlet ilişkisini Sovyetler Birliği özelinde ele almış, konuyu bu ülkede sürmüş tartışmalar bağlamında ele alıp incelemiştik. Bu sefer konuyu bir “iç tartışma” üzerinden değil, sosyalist ülkelerdeki devlet yapılanmasını genel olarak sorgulayarak, bütün bu pratiklere temel teşkil eden ön kabulleri tartışarak …

Devamı »

SOSYALİST İKTİDAR PRATİKLERİNİN TEMEL PROBLEMİ: PARTİ-DEVLET BÜTÜNLEŞMESİ

Sinan Dervişoğlu BİRİNCİ BÖLÜM: MERKEZİ İKTİDAR SORUNU GİRİŞ: SORULAR, SORULAR…. Geçmiş yazılarımızda (bkz. Sinan Dervişoğlu,“Gorbaçov ve Çöküşün Anatomisi”) sosyalizmin mezarını kazan “unsur”un bizzat devrimi yapıp sosyalizmi kuran “Parti”nin içinden çıktığını netleştirdikten sonra, bu yazımızda ele alacağımız “sosyalist toplumda partinin yeri” meselesinde konuyu açmak, hatta “deşmek” üzere bazı sorular soralım ve …

Devamı »

Sosyalizmde kent planlaması

Mazhar Denizli’nin bu yazısı politikagazetesi.org’da yayınlandı yazarın izniyle sitemizde yayınlıyoruz. 15.01.2015 Başlığımız “Sosyalizmde Kent Planlaması” olmakla beraber bu konuda her sosyalist ülke için reçete haline gelmiş kentleşme politikalarından bahsedeceğimiz düşünülmesin. Yaşanmış tüm ‘Sosyalist Devlet’ örneklerinin kendilerine ait özgünlükleri olduğu gibi, kentleşme politikalarında yaşanan süreçler için de aynı şeyleri söylemek mümkün. …

Devamı »