Sinan Kahyaoğluı

MUHARREM AYI(AŞIR)

Sinan Kahyaoğlu GİRİŞ: İnsanların en temel ihtiyaçları gıdadır. Bu ihtiyaçlarını önceleri avcılık ve toplayıcılık ile karşılarken daha sonra tarımın ve hayvancılığın başlaması ile kendileri üretmeye başlamışlardır. Tarım ve hayvancılık insanları bitkilerin yetişme süreleri ve şartları ile hayvanların doğum süre ve mevsimleri konusunda gözlemler yapmaya zorlamıştır. Çünkü gıdaların çoğaltılması bu gözlemlere …

Devamı »

İNSAN ÜZERİNE

  Sinan Kahyaoğlu GİRİŞ: Bilimsel araştırmalara göre dünya 4.5. milyar yıl yaşındadır. Bunun 3.5 milyar yılı soğuma ile geçmiştir. Son 1 milyar yıl içinde dünyada canlı yaşam başlamış ve çeşitli dönemler yaşanmıştır. Bu dönemlere Jeolojik devirler adı verilir. Dünyada insan 3.jeolojik zamanda ortaya çıkan primat denilen canlılardan türemiştir. İnsanın insan …

Devamı »

GEOASTRAL SİYASET VE ALEVİLİK

Sinan Kahyaoğlu Bahar aylarında aldığım bir kitabı okuyunca bu başlıkta bir yazı yazmayı düşündüm. Kitap Kastaş yayınlarının yayınladığı Muhlis Nadas’ın yazdığı “Geoastral Siyaset, Boğazlar, Deltalar” kitabı. Yazar kitabında dünyada M.Ö.3000’den M.S.1991 yılına kadar kurulan devletleri ve aralarındaki siyasal mücadeleleri anlatıyor. Bu mücadeleleri bir kurala bağlıyor. Günümüze de ışık tutuyor. Sayın …

Devamı »

FELSEFENİN COĞRAFYASI

Sinan Kahyaoğlu Felsefe gerçeği düşünce ile araştırmaktır. Grekçe bilgi seven anlamına gelir. İlk defa İtalya’da okulu bulunan Pisagor kullanmıştır. Felsefe dünyada ekonomik bakımdan kalkınmış ve özgür düşüncenin olduğu ülkelerde gelişmiştir. Şimdi dünyaya bir bakalım. Dünyada üç kuşak vardır. Soğuk, orta ve sıcak kuşak. Soğuk kuşak kutupların altı olup güney yarıkürede …

Devamı »

EVLİLİK VE İKTİSAT

Sinan Kahyaoğlu GİRİŞ: Dünyadaki tüm canlıların temelde üç kaygıları vardır. Bunlar; beslenme, korunma ve üremedir. Beslenme en önde gelen temel dürtüdür. Her gün yiyecek yemek zorundayız. Bu isteğimizi bize bedenimiz belirtir. Yiyecek ise bitkiler ile hayvanlardan elde edilir. Bundan dolayı ilk insanların temel uğraşısı avcılık ve toplayıcılık olmuştur. İnsanın yaşamak …

Devamı »

EDREMİT’TE BEKTAŞİ ÇANLI BABA TEKKESİ VE AHİ GELENEKLERİ

Sinan Kahyaoğlu GİRİŞ: Anadolu’ya Türklerin yerleşmelerinde tekkelerin çok büyük işlevleri olmuştur. Gelen Türkmen kocaları bulunduğu yerlere bir tekke veya zaviye kurmuş ve orada üretim yaparak çevreye yardımcı olmuşlardır. Bundan dolayı her yerde bir tekkeye veya zaviyeye rastlamak mümkündür.19.y.y. içinde sanayi devrimi ile ekonomide yeni üretim tekniklerinin uygulanması sonucunda üretim alanı …

Devamı »

EDREMİTLİ CENNETOĞLU MUSTAFA EFE

Sinan Kahyaoğlu GİRİŞ: Efelik kurumu Ege Bölgesine mahsus bir kurumdur. Efelerin kendilerine mahsus kıyafetleri vardır. Tabi ki kıyafetleri bölgenin halk kıyafetlerinden etkilenerek yapılmışlardır. Efelerin kendilerine mahsus müzikleri ve oyunları onları ölümsüz yapmıştır. Efelerin adlarının yaşamasına bir neden de genellikle sosyal haydut olmalarındandır. Zenginden alırlar ve yoksula verirler. Bundan dolayı halk …

Devamı »

EDREMİT’İN KURULUŞU HAKKINDA

Sinan Kahyaoğlu GİRİŞ: Verimli arazilerin uygun yerlerinde veya ticaret yollarının kesiştiği yerlerde önemli ticaret merkezi olan kentler kurulmuştur. Bu kentler varlığını bulunduğu coğrafyaya göre muhafaza etmişlerdir. Böyle özelliklere sahip kentler yüzyıllar boyu değerini yitirmemiş ve varlığını devam ettirmiştir. Bazı kentler ise ticaret yollarının değişmesi veya limanların alüvyollarla dolması veya tarım …

Devamı »

EDREMİT YÖRESİNDE TOPRAK KULLANIMI VE MÜLKİYET SORUNLARI

Sinan Kahyaoğlu GİRİŞ: İnsanlar tarım ile beraber yerleşik hayata geçince toprakla ilişkileri başlamıştır. Önceleri tarım alanları devletin iken daha sonraları üretimi arttırmak için özel mülkiyet haline gelmiştir. Toprağın özel kullanımı ile ortak kullanımı tarih içinde salınımlar göstererek sürmüştür. Edremit Kazdağı’nın güney eteğinde deniz ile dağ arasına sıkışmış bir araziye sahiptir. …

Devamı »

EDREMİT VE KÖYLERİ

Sinan Kahyaoğlu GİRİŞ: Bir yerin adının mutlaka bir anlamı vardır. Bu anlam bazı dönemlerde değişir. Böyle durumlarda o yerin adı da değişir. Ülkemizde en eski devlet Hititlerdir. Hititlerin döneminde ise egemen dil Luvicedir. Bundan dolayı ülkemizdeki yerleşim yerlerinin en eski adları Luviceden gelmedir. Hititlerden sonra sırası ile Frigler, Lidyalılar, Urartular, …

Devamı »