Mert Yıldırım

SEÇİMLERE GİRERKEN İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ MANZARA!

Mert Yıldırım / 26.01.2023 Karmaşık ve son derece kritik bir siyasi iklimde seçim sürecine giriyoruz. Karmaşık çünkü normal bir süreç içinde değiliz. Bu duruma ister tek adam sistemi, ister açık faşizm, ister neo faşizm, ister otoriterizm diyelim; ama sıradan günler içinde olmadığımız kesin. Buna bir yerde “gerici günler” denilir ki, …

Devamı »

MİLİTARİZM VE MİLLİYETÇİLİK

Mert Yıldırım / 15.12.2022 Militarizm ve milliyetçilik hem birbirini besleyen hem de iç içe olan ikiz alanlardır. Ulus-devlette vücut bulan bu ikiz alanlar geçen zaman içinde kabuk değiştirmiş olsa da etkisini sürdürmeye devam ediyor. Milliyetçiliğin ilk çıktığı coğrafya olan Batı ülkelerinde yığınların “daha fazla eşitlik, daha fazla özgürlük” talepleriyle verdiği …

Devamı »

KÜRT BAHARI VE ORTADOĞU DEVRİMCİ ÇEMBERİ !

Mert Yıldırım / 19.11.2022 İran ve Rojhılat’ta “Jin-Jiyan-Azadi” ile başlayan isyan dalgası devam ediyor. Bu isyan dalgası nereye varır? “Kürt baharı” adı verilen isyan dalgasının sonu “Arap Baharı” gibi mi olur? Yoksa gerici mollalar rejiminin çöküşüyle mi sonuçlanır? Bütün bu sorular umut ve kaygı içinde yanıtını bekliyor. 2011 yılının başında …

Devamı »

İDEOLOJİK SAVRULMA!

Mert Yıldırım / 30.10.2022 29 Ekim ve 10 Kasım günleri için kutlama ve anma yapanlar içinde, geçmişte sol-sosyalist mahallelerde yer almış ve bir kısmı kendisini halen bu mahallelere ait gören insanların olması en hafif deyimle İdeolojik savrulmadır. Bu savrulmanın iki temel arka planı bulunuyor. Birincisi, sol-sosyalist fikrin ve eyleminin hegemonyasının …

Devamı »

GERİLEMENİN NEDENLERİ ÜZERİNE BİRKAÇ NOT

Mert Yıldırım / 30.10.2022 Direniş Hareketi bir kısım sahalarda gerileyince, “eleştiri” ve “itirazların” sayısı da arttı. Bunların bir kısmı içeriden olup sahici tespitleri bir hayli fazla. Ama esas “eleştiriler” dışarıdan ve başından beri Direniş Hareketine mesafeli olanlardan geliyor. Bu çevreler gerilemenin temel nedenini yeterince “milli” bir siyasetin yoksunluğuna bağlıyor. Direniş …

Devamı »

SİYASETİN VE ŞİDDETİN DİLİ !

Mert Yıldırım / 14.10.2022 Marks, Engels ve Lenin siyasal iktidarı, yani devleti baskı ve zor aygıtı olarak tanımlarken; Gramsci ve Althusser, devletin baskı aygıtlarının yanına ideolojik aygıtları da ekler. Gramsci, devleti “sivil toplum” ve “politik toplum” olarak tanımlarken; Althusser, politik toplumu “baskı “aygıtları, sivil toplumu ise “ideolojik aygıtları” olarak tanımlar. …

Devamı »

GEÇMİŞİ TEKRARLAMAK GELECEĞİ DE TÜKETİYOR

Mert Yıldırım / 01.10.2022 20.yüzyıldan kalma örgütlenme ve siyaset biçiminin yeni döneme denk düşmediği her geçen zaman daha net ortaya çıkıyor. Buna rağmen eskiden ısrar sadece bugünü değil, geleceği de tüketiyor. Bu “eskiler” kendisini tekrarlamak ile kalmıyor, eski birikimi ve değerleri de tüketiyor. Ve deyim uygunsa “cepten” yiyor. Geçmiş deneyimi …

Devamı »

EKONOMİK KRİZ TEK BAŞINA İKTİDARI DEĞİŞTİRMEYE YETER Mİ ?

Mert Yıldırım / 24.09.2022 Sokaklarda kitlesel bir homurdanma var. Fiiliyata dönüşmesede kriz feryatları yükseliyor. Bir dokun bin ah işitiyorsuz. Buradan hareketle ” bu iktidar gidici” diyenlerin sayısı giderek artıyor. Ve tepkileri verenler sadece plebyen(ortalama) kesim değil; siyaset erbabı, iyi kötü eli kalem tutan ve mürekkep yalayanlar da tepki veriyor. Sahiden …

Devamı »

ERDOĞAN KARŞITLIĞI MI DEMOKRATİKLEŞME Mİ ?

Mert Yıldırım / 18.09.2022 Erdoğan karşıtlığı eşittir demokratikleşme olmadığı, her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. En somut örneğini Gürsel Tekin’in ileri sürdüğü “HDP’ye bakanlık verilebilir” iddiası üzerinden yapılan tartışmalarda gördük. Sözkonusu tartışma sığ olmakla birlikte statükocu zihniyetleri açığa çıkarması bakımından yararlı oldu. Örneğin millet ittifakının bir kesiminin yapmak istedikleri çok …

Devamı »

ANTİ EMPERYALİZM Mİ SOSYAL ŞOVENİZM Mİ ?

Mert Yıldırım / 04.09.2022 Emperyalizm ve anti emperyalizm kavramları kimi sol çevreler için sosyal şovenizmin üstünü örtme işlevini görüyor. Ayrıca anti-Amerikancılığı eşittir anti emperyalizm olarak görenler var. Önce emperyalizmin tanımına ilişkin bir kaç söz etmek gerekiyor. Emperyalizm iktisadi ve siyasi bir kavram olup kapitalizmin tekelci aşamasında ortaya çıkmıştır. Tekelci kapitalizme …

Devamı »