Deprecated: EV_Widget_Entry_Views içindeki WP_Widget oluşturucu yordam 4.3.0 sürümünden bu yana desteklenmiyor! Yerine __construct() kullanın. in /home/yaziportal/public_html/wp-includes/functions.php on line 5304
Mahir Konuk – YazıPortal

Mahir Konuk

(MAHŞERİN İKİ ATLISI – IV. Bölüm) / Örneklemeler

  Mahir Konuk / 10.08.2021 Küreselleşmeye bağlı parçalanma ve yıkımları sergilemeye örneklemelerle devam edelim: Küreselleşmeye bağlı yeni zaman-mekan düzenlemesinin yarattığı genel parçalanmışlık halinin, toplumsallaşma ve bireyleşme süreçleri arasındaki diyalektik ilişkiyi ortadan kaldırarak “insanlaşma sürecini” sorun haline getirdiğini belirtmiştik. Gerçekte bu “ölüm sürecini” temsil eden sermaye dolaşımı ve temerküzü süreçleri ile …

Devamı »

MAHŞERİN ÜÇ ATLISI III. BÖLÜM: CANLIYI İMHA SİLAHI OLARAK ZAMAN

Mahir Konuk / 03.08.2021 “Aciliyet Kültü” adlı eserin yazarı Nicole AUBERT bize, insan bireyinin genel olarak toplumda ve özel olarak da çeşitli yaşam alanlarındaki davranışları ile ilgili birçok gözlem sunmakta, diğer araştırmacıların tespitlerini aktarmaktadır, kitabının giriş bölümünde (Bkz. SS 23-26). O’na göre “küreselleşmiş ekonominin gerçek zamanda işleyişindeki” halleri söz konusu …

Devamı »

MAHŞERİN İKİ ATLISI 2.BÖLÜM: BİR TARİHSEL KOPUŞ OLARAK KÜRESELLEŞME OLAYI

BİR TARİHSEL KOPUŞ OLARAK “KÜRESELLEŞME” OLAYI. Mahir Konuk / 25.07.2021 İrili-ufaklı birçok olguyu bir araya toplayan, insanlığın başına gelmiş ve gelmekte olan saydığımız bu musibetleri içine tıka basa doldurduğumuz bir “valiz-kavrama” karşı gelmektedir, “küreselleşme” dediğimiz kelime. Aynı zamanda bu kelime genellikle “Ulus-Devlet” olarak adlandırdığımız toplumsal formasyondan (en azından onun “milli …

Devamı »

MAHŞERİN İKİ ATLISI: ZAMAN VE MEKAN1 (I. BÖLÜM)

Mahir Konuk / 19.07.2021 Bu yazıda daha önce adını koyduğumuz ve tanımını yapmaya başladığımız “kara deliğe dönüşmüş kapitalist sistem” ve “liberal faşist diktatörlüğe dönüşmüş burjuva parlamentarizmi” kavramlarını, insanlaşma sürecinin “yeni” diyebileceğimiz evresindeki zaman-mekan düzenlenmesinin genel durumu açısından yeniden ele alıp sorgulamaya çalışacağız. Bunu gerçekleştirirken, özellikle de Fransa’da yapılan ampirik araştırma …

Devamı »

“40 YAŞINDAN BÜYÜK KARDEŞLERİM” NE DEMEKTİR? (2. BÖLÜM) (X+Y+Z) = “BİREYSELLİĞİN İNFİLAKI” = KRİZ KUŞAĞI

Mahir Konuk / 05.07.2021 “Toplumsal kuşaklar” üzerine başlatılan tartışmalara eleştirel bir katkı sunmayı amaçlayan uzun yazımızın I. Bölümünde, “piyasa düşünürlerinin”, evrende olup biten her şeyi yerleşik düzenin hizmetine hazırlamaya, misyonlarına uygun olarak uydurup ileri sürdüğü “X+Y+Z jenerasyonlarını” ortak bir olgu olan “bireyselliğin infilakı” ile parantez içine almış, ve hepsine birden …

Devamı »

“40 YAŞINDAN KÜÇÜK KARDEŞLERİM”, NE DEMEKTİR? – (1. Bölüm)

Başka bir tarihi dönemde, örneğin bugün yaşı 50’nin çok üstünde olan bireylerin çocukluk ve gençliklerini yaşadığı yıllarda yaşasaydık eğer, günümüzde kısaca “Peker Olayı” olarak adlandırdığımız heyecan verici ve altüst edici siyasi ve toplumsal olaylar dizisinden bir “Türk filmi” senaryosu belki de zar zor çıkarılabilirdi. Ama içinde yaşadığımız zaman dilimi ve …

Devamı »

“PEKER OLAYI” veya BİR TARİHSEL KOPUŞ HİKÂYESİ…

  Mahir Konuk / 07.06.2021 Diziyi sadece 4. videodan itibaren izlemeye başladık. Bu yazıda, olup bitenle ilgili görüşlerimizi bildirmeye başladığımızda 8. Bölüm de yayınlanmıştı. Daha öncede söylenenler, yapılan özet ve yorumları dinledikten sonra bildik “it dalaşı” ile karşı karşıya olduğumuz intibaını yaratmıştı sadece: Bölüşülemeyen avantaların yeniden paylaşılması talebiyle başlayan; biri …

Devamı »

PANDEMİ ÜZERİNE TEZLER: (III. BÖLÜM)

Mahir Konuk / 31.05.2021 HAİN TAVUK” SENDROMU: MENTAL ve AHLAKİ ÇÖKÜŞ. Korku… Bu kelime pandemi döneminde insanların birçoğunun içselliğine bir tsunami gibi çöktüğüne hep birlikte şahit olmuş bulunmaktayız. Özellikle de yaşam çizgisini hala yerleşik düzene olabildiğince mükemmel bir entegrasyonla gerçekleştirmek isteğinde ve bunun -tıpkı geçmişteki gibi- mümkün olabileceği iddiasında olan …

Devamı »

BİR TARİHSEL KOPUŞ HİKÂYESİ…

Mahir Konuk / 21.05.2021 Günümüz tarihsel bir ayrım veya kopuşa sahne olmaktadır: Siyasi iktidarı ve “sahte muhalefetiyle” yerleşik kurumsal Devlet düzeni bir tarafta; bin bir çabayla kurulmasına başlanan emekçi halkın gerçek toplumsal muhalefeti ise diğer tarafta. Daha önceki yazılarımızda bütün yönleriyle döne döne izah etme çalıştığımız gibi bu kopuş olayı, …

Devamı »

PANDEMİ ÜZERİNE TEZLER (II. BÖLÜM)

  ÇİN HALK CUMHURİYETİ (ÇHC) ÖRNEĞİ VE DİĞERLERİ… Pandeminin yönetiminde, daha doğrusu -onunla gerçekten yani medikal bir temelde mücadele edip insan hayatının korunmasına çalışan bir-iki ülke dışında- yönlendirmesinde, küresel sermayenin tahakkümü altındaki dünyamızda esasta olmasa da belli farklılıkların çıktığına şahit olmuş bulunmaktayız. Bu farklılaşmalara yakından baktığımızda, yüzeysel profil değişikliklerine rağmen, …

Devamı »