FİLİSTİN SORUNUNA SİYASAL İSLAM ÇÖZÜM MÜDÜR ?


Mert Yıldırım / 21.10.2023

Şeriatçı Hamas örgütü, özellikle Gazze’de, genel olarak tüm Filistin’de hegemonya kurmuş durumda. Bu aynı zamanda şeriatçı hegemonya anlamına gelir. Hamas ve İslami Cihad’ın siyasi ve askeri gücü, daha çok dinin mahalle baskısı sonucu El Fetih dahil sol-sosyalist grupların da içinde bulunduğu tüm Filistinli hareketler var olan siyasal İslam hegemonyasına dahil olmak zorunda kalıyor. Ancak şeriatçı Hamas ve İslami Cihad’ın yanında yer alan sol-demokratik güçler hem gericiliğin (objektif olarak) değirmenine su taşıyor hem de siyaseten marjinalleşiyor. 1987 yılından beri süregelen süreç bunu göstermiştir.

Filistin sol-demokratik hareketin gerilemesi, Hamas’ın yükselişiyle aynı zamana denk geliyor. Bu durumu başlı başına İsrail planlamıştır. Amacı çağ dışı ideolojik anlayışı Filistin toplumuna hakim kılarak kaosu sürekli hale getirmektir.

Başından beri İsrail tarafından desteklenen Hamas daha sonra İran’ın açık desteğini almış ve bunun sonucu son derece sofistike askeri eylemler yapabilme yeteneğine ulaşmıştır. Bu nedenle, Hamas-İsrail savaşı aynı zamanda İran-İsrail, İran-ABD ve Rusya-ABD savaşıdır.

Zamanla kuşatmanın arttığını gören İran, savunma hattını ülke sınırının dışına, hatta İsrail’in sınırlarına taşımaktadır. Bunun farkında olan ABD emperyalizmi ise deniz ve hava donanmasını Akdeniz’e çıkarmaktadır.

Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte üçüncü dünya savaşı daha sık ifade bulmuş, Hamas-İsrail savaşı ise yeni bir boyut kazanmıştır. Savaşın seyri ve sonuçları ilerleyen zaman içinde görülecektir. Bu arada Hamas’ın 7 Ekim’deki askeri eyleminin, hastanelerin bombalanmasının arkasındaki nedenler daha net hale gelebilir.

Cihadist Hareketler Bölge Sınırlarını Aşmıştır!

Bir yandan İran’ın Molla rejimi tarafından desteklenen cihadist gruplar, diğer yandan ABD emperyalizmi tarafından beslenip büyütülen cihadist örgütler giderek uluslararası bir güce dönüşmüştür. Hamas da uluslararası cihadist hareketin bir parçasıdır.

İdeolojik olarak İran, Taliban, İŞİD, Boko Haram, El Nusra, Hüda Par/Hizbullah neyse, Hamas da odur. Nasıl ki İran’ın, Taliban’ın ve İŞİD’in ABD karşıtlığı anti-emperyalizm ve ilericilik değilse; Hamas ve İslami Cihad’ın İsrail karşıtlığı da ilericilik değil, siyonizmin bir diğer yüzüdür.

 

Nasıl ki siyonizm ırkçılık ve gericilikse, anti-semitizm yani Yahudi düşmanlığı da ırkçılık ve gericiliktir.

Ortadoğu’daki kaosun bir nedeni emperyalizm olsa da, bir başka nedeni siyasal İslam, yani şeriatçılıktır. Şeriatçılık Ortadoğu halkları için en büyük tehdit haline gelmiştir. Bu tehlike, emperyalist güçlerin kendisi tarafından yaratılmıştır. Böylece bir taşla iki kuş vurulmuştur. Bir yandan toplumcu, demokratik ve seküler hayatın kurulmasını engellemekte, öte yandan da kendisinin yarattığı “terörizmi” gerekçe göstererek savaş teknolojisinin ve sanayiinin yeniden üretimini sağlamaktadır.

Sol-sosyalist hareketler İran Molla rejiminden, Afganistan ve Pakistan’ı cehenneme çeviren Taliban’dan, Kürt demokratik aydınlanma hareketine karşı barbarlığı ile ünlenen İŞİD’ten ders çıkarmalıdır. İsrail siyonizmine ve emperyalizme karşı dururken, cihadist grupların yanında olmamalıdır.

Mücadeleyi her cephede sürdürmek mümkün olmayabilir. Stratejik olarak öncelikli hedeflere odaklanılırken, konjonktürel olarak ikincil hedeflere odaklanmak zorunda kalınmaz. Önceliğe dönük politik ve örgütsel mücadele öne çıkarılırken, konjonktürel olarak ikincil kalan hedeflere karşı ideolojik mücadele önemlidir. İdeolojik mücadele, son tahlilde hedef olanlarla aynı safta durmamak, aynı görüntüyü yaratmamak anlamına gelir. Dolayısıyla İstanbul ve Ankara’daki protestolarda yer alan cihadist çetelerle aynı karede yer alan sol çevreler, ideolojik bulanıklık yaratmış olurlar. Protestolarda yer alan sol gruplar, hem İsrail siyonizmini teşhir etmeli hem de Hamas gibi grupların gericiliğini ve İŞİD benzeri yöntemlerini eleştirmelidir.

Diğer Yazılar

YİNE YAKMIŞ YAR MEKTUBUN UCUNU

Mustafa Durmuş / 8 Nisan 2024 Bugünlerde, yerel seçim sonuçlarının yanı sıra, T.C. Merkez Bankası’nın …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir