KADINLARIN MÜCADELESİ YÜKSELİYOR, YOLU AYDINLATIYOR

Demokrasi İçin Birlik Grubu’nun 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için kaleme aldığı bildiri.

Dünyada ve Türkiye’de 8 Mart’ta kadınlar yaşamın her alanında mücadeleyi ve direnişi yükseltiyor. Ekonomik krizin kalıcılaştığı, iktidarın yönetemez hale geldiği, toplumsal muhalefete karşı baskıların arttığı bu koşullarda kadınlar 8 Martta verdikleri kitlesel ve güçlü mesajla emek ve demokrasi mücadelesinin önünü açıyor, yol gösteriyor.

Ülkemizde kadın cinayetleri, şüpheli kadın ölümleriyle birlikte artıyor. Uygulanmayan sözleşme ve yasalar, tahrik indirimleri ve cezasızlık politikalarıyla kadın cinayetleri, kadına yönelik erkek şiddeti ve istismar meşrulaştırılıyor, normalleştiriyor.

Tek adam rejimi tarafından uygulanan erkek egemen politikalar ve cinsiyetçi, ayrımcı, düşmanlaştırıcı nefret söylemleriyle, kadınları ve LGBTİ+ları hedef göstererek, ülkemizde gerici dinci bir rejim kalıcılaştırılmak isteniyor.

Kadın işsizliği ve yoksulluğu derinleşiyor. Ekonomik şiddet kadınları hane içine ve şiddete mahkûm ediyor.

Kadınlar emek sömürüsüne, esnek ve güvencesiz çalışma koşullarına, pandemi ile daha da derinleşen ev içi emeğin görünmez kılınmasına karşı yaşamları ve hakları için mücadele etmeye devam ediyor. 

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 8 Mart’ta özgürlüğü kazanmak için kadınlar, gecelere, meydanlara, sokaklara çıkıyor.

En başta kadınları yok eden savaşa, nafaka hakkının gasp edilmek istenmesine, emek sömürüsüne karşı, kadın cinayetlerini önleyebilecek olan İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı koruma yasasının derhal uygulanması için, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, güvenceli iş ve güvenceli yaşam talepleriyle 8 Mart’a çağırıyor.

Demokrasi için Birlik olarak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü selamlıyor, kadınların mücadelesi mücadelemiz, talepleri talebimizdir diyoruz.

Kadınlara güvenceli, sürekli ve eşitlikçi istihdam sağlayacak politikaların hayata geçirilmesi, ev içi hizmetler ve çocuk-yaşlı bakımının kamu kurumları ve belediyeler tarafından üstlenilmesi, her alanda toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, İstanbul Sözleşmesinin derhal uygulanması için mücadeleye devam edeceğimizi duyuruyoruz. 

Demokrasi için Birlik

08.03.2021

8 Mart 2021 Dünya Emekçi Kadınlar Günü için düzenlenen gece yürüyüşünden bir video

Diğer Yazılar

HAFIZA-İ BEŞER: 28 ŞUBAT BAŞARISIZ BİR RESTORASYON ÇABASININ ANALİZİ.

  Ümit ÖZDEMİR / 28 Şubat 2024 Türk siyaseti 1990’lı yılların ikinci yarısında artan oranda …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir